Diksiyon Tekerlemeleri
Diksiyon TekerlemeleriDört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. Zaman saman satar, saman zaman satar.Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.İşlek işlemeci, işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti.Üç tunç tas kayısı hoşafıKırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küpA be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı, a be kuru dayı Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadıkÇarık çorap dolak, ben sa
Antalya Diksiyon Kursu
Diksiyon Nedir?Türkiye’de seslerin çıkarılmasında yörelere göre farklılık vardır. Ancak güzel seslendirmede daha çok İstanbul ağzı esas alınır. Seslerin gerektiği gibi çıkarılabilmesi için ses aletlerinin- gırtlaktan başlayarak dil, dudaklar, çene ve buruna kadar tüm ses aletlerinin eğitilmesi gerekir.Diksiyon sadece kelimelerin düzgün, vurgulu, akıcı olarak dışa çıkarılması değildir. Diksiyonun yanında jest, mimik ve vücut dilinide kullanmamız gerekmektedir. Diksiyonumuz bizim hem günlük ve hemde iş hayatımızda daha ön planda olmamızı, çevremiz ve girdiğimiz toplumlar tarafından daha dinlenir ve daha otoriter olmamızı sağlayacaktır ve diksiyonumuz gireceğimiz iş yerinde büyük önem taşımaktadır. Şirketler genellikle diksiyonu düzgün ve ikna kapasitesi yüksek insanları seçmektedirler. Sizin okuduğunuz okul ne kadar iyi olursa olsun veya işinizi ne yönde iy
Antalya Diksiyon Dersi
Antalya Diksiyon Dersi programı, Türkçenin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için, kişilere Türkçenin; sahip olduğu ses ahengini, ses kurallarını, cümle yapısını ve sesleme biçimini doğru olarak tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu kuralları bilmek toplumda bireyi daha iyi şekilde tanıtarak anlatmak istediklerini en düzgün ve etkili şekilde anlatmasını sağlar.Diksiyon sesin güzel çıkmasını ve sözlerin doğru seslendirilmesini amaçlayan sanatın adıdır. Diksiyon bu yönüyle ses ve söz üzerinde odaklanmıştır. Sözün içeriğinin kodlanması yani etkili iletişim diksiyon sanatının dışında kalan bir konudur.Konuşma, bir kez işitildiğinden dolayı dinleyicilerin ilgi duymaması durumunda önemini hemen yitirir. Metinleri ise, geriye dönm
Antalya Diksiyon Dersleri
Antalya Diksiyon Dersleri;Güzel ve etkili konuşmada diksiyon, seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda, ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerinde odaklanır. Bu yönüyle diksiyon önemli ölçüde fonetiğe dayanır. Ancak biz bu bölümde konunun fonetik yönü üzerinde ayrıntılı durmayacağız. Türkiye’de seslerin çıkarılmasında yörelere göre farklılık vardır. Ancak güzel seslendirmede daha çok İstanbul ağzı esas alınır. Seslerin gerektiği gibi çıkarılabilmesi için ses aletlerinin gırtlaktan başlayarak dil, dudaklar, çene ve buruna kadar tüm ses aletlerinin eğitilmesi gerekir.İnsanlar gördüklerine ve duyduklarına inanırlar. Bu yüzden, beden dilimizi bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekir. Sözleriyle ve beden diliyle aynı ifadey
Diksiyon Nedir
Diksiyon Nedir;İnsanlar yazmadan önce seslerini kullanmış ve konuşmayı hayatlarının içerisine almışlardır. Bilgi dağarcığımızı ne kadar çok genişletirsek Kelime zenginliğimiz artmış olur ve dilin zenginliği de artar. Dil ne kadar zenginse kelime sayısı o kadar fazladır diyebiliriz. Bu kelimeleri dilbilgisi kurallarına uygun doğru ifade edilebilmesi, düşüncenin bir mantık çerçevesinde anlatılmasını sağlar. Neyi nasıl söylediğimiz bu bağlamda çok önemlidir. Diksiyon konuşma sanatıdır. Bir şarkı besteler gibi çeşitli sesler aracılığıyla vurgu, tonlama ve hız özelliklerinin bütünlüğünün sağlanmasıdır.Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek, kendimizi doğru ifade edebilmek, neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğimizi bilmek başarılı bir iletişim kurmamızı sağlar.Çoğumuz konuşurken heyecanlanma, sesimizin titremesi, terleme, düşüncelerimizi ifade edeme